خساست یا ابتکار یک انگلیسی (عکس)

خساست یا ابتکار یک انگلیسی (عکس)
ارزان ترین هدست بلوتوث برای صحبت کردن با موبایل حین رانندگی 7 پوند است که این مرد انگلیسی با 2 پنی یعنی دو درصد از یک پوند، قضیه را جمع و جور کرده است.