خلق نقاشی های زیبا به کمک پشه ها ! (+عکس)

خلق نقاشی های زیبا به کمک پشه ها ! (+عکس)
نقاشی کشیدن نیاز به استعداد هر فرد دارد اما خلاقیت هم یک اصل مهم برای این حرفه می باشد و هر کسی با بهره گیری و ایده های جدید می تواند آثار هنری را خلق کند که از ذهن بشر به دور می ماند.
جان کنوث اولین هنرمندی نیست که طبیعت را وارد هنر کرده اما او این کار را به سبکی جالب و جدید ارائه کرده است.او کاری کرد که پشه های سمج و اعصاب خرد کن به هنرمندانی شایسته تقدیر تبدیل شوند.

او از ترشحات بدن پشه ها برای نقاشی کردن استفاده می کند و بیشتر هنر خود را روی درست کردن ترکیبات جالب از رنگ ها و خوراندن آن به پشه ها گذاشته است. او محلول های مختلفی از شکر و رنگ های مختلف درست می کند سپس این محلول را روی بوم می ریزد تا پشه ها را جذب کند.
خلق نقاشی های زیبا به کمک پشه ها ! (+عکس)
محل کار جان برای کار کردن او خیلی مناسب نیست چرا که هزاران پشه در آن محل در حال رفت و آمد اند. او از بازدیدکنندگان نمایشگاه خود نظرشان را در مورد صاحب اثر می پرسد و همه ی آنها حدس می زنند که نقاش فردی آماتور اما خلاق است.