خواستگاری اینترنتی!

 

خواستگاری اینترنتی!

به گزارش دریافتی روزشنبه گروه حوادث ایسکانیوز، کشور ما بدون آمادگی و بسترسازی مناسب، در این تندباد رسانه‌ای به سان‌ پرکاهی به این سو و آن سو کشیده شد،‌به گونه‌ای که در طول دو دهه گذشته، تغییری شگرف را در رابطه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شاهد بودیم و تاثیر فن‌آوری برتمامی عرصه‌های زندگی نمایان شد.

با پیدایش اینترنت و ماهواره که دو پدیده عصر دانش و اطلاعات هستند، ایران ما به یکباره خود را در هجوم شاخه‌های منفی این رنگین کمان اغواکننده یافت.

به گزارش دریافتی روزشنبه گروه حوادث ایسکانیوز، کشور ما بدون آمادگی و بسترسازی مناسب، در این تندباد رسانه‌ای به سان‌ پرکاهی به این سو و آن سو کشیده شد،‌به گونه‌ای که در طول دو دهه گذشته، تغییری شگرف را در رابطه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شاهد بودیم و تاثیر فن‌آوری برتمامی عرصه‌های زندگی نمایان شد.

در طول این مدت، جامعه به جای این که با به کارگیری و استفاده صحیح از دانش ارتباط در دهکده جهانی، آن را در خدمت سنت‌ها، باورها و فرهنگ ملی و مذهبی خود در آورد، متاسفانه به خاطر ناآگاهی و شاید هم اهمال مسوولان ذی‌ربط و نبود تدبیری درست و به موقع، این سنت و فرهنگ ما بود که خود را در خدمت قرار داد. بدین ترتیب اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای مانند خوره‌ای فرهنگ ما را دچار چالش کردند و همچنان بی‌محابا و با تمامی قدرت می‌تازند و کسی را یارای مقاومت در برابر آنها نیست.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز