خواستگاری جالب این آقا در ساحل ! (عکس)

خواستگاری جالب این آقا در ساحل ! (عکس)
 
این داماد خوش ذوق و عاشق پس از ۵ سال و نیم آشنایی با نوشتن یک جمله روی ماسه های ساحلی از همسر مورد علاقه اش “کارن” خواستگاری کرد.
 
این مرد خوش ذوق با روش جالب خواستگاری اش همسر آینده اش را شوکه کرد و سرانجام موفق شد نظر مثبت عروس خانم را جلب و جواب مثبت را از وی بگیرد.
این عروس ۲۹ ساله هنگامی که با همسر آینده اش در ساحل قدم میزد ناگهان چیزی دید که او را میخکوب کرد. این داماد خوش ذوق و عاشق پس از ۵ سال و نیم آشنایی با نوشتن یک جمله روی ماسه های ساحلی از همسر مورد علاقه اش “کارن” خواستگاری کرد. او روی ماسه ها نوشته بود ” کارن آیا با من ازدواج  میکنی؟” کارن میگوید همه این سلیقه زیبا را تحسین میکردند و منتظر بودند که من چه جوابی میدهم و من چه میتوانستم بگویم جز جواب مثبت …..؟

 

اندور ۳۱ ساله و فوق العاده عاشق همسر آینده اش است او میگوید ” تمام مدت استرس داشتم که همه چیز خوب پیش برود.” دو تن از دوستان نزدیکش در این کار وی را همراهی کردند . او میگوید به همراه “کارن” همیشه  آخر هفته ها به این مکان می آمده است و به نظرش اینجا بهترین محل برای شروع لحظه های مشترک رسمی شان بوده است.