خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)

خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)

 

این عکاس پس از عکاسی و خلق تصاویر زیبا از این غار یخی شگفت انگیز،همکارش به او پیشنهاد ازدواج می دهد.

عکاسی عضو شبکه اجتماعی Reddit که به تازگی از آمریکا به ایسلند نقل مکان کرده است زمانی که برلی ، با همکار خود پا به یکی از غار های یخی زیبا در نزدیکی یخچال های طبیعی Skaftafell میگذارد با سورپرایزی بسیار زیبا مواجه می شود.

پس از عکاسی و خلق تصاویرزیبا از این غار یخی شگفت انگیز،همکارش به او پیشنهاد ازدواج می دهد.

 

 خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)

 خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)

 خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)

 خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)

 خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)

 خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)

 خواستگاری هیجان انگیز در این غار یخی (+ تصاویر)