خوانندگی کریستینا آگیلرا در دوران بارداری + تصویر

خوانندگی کریستینا آگیلرا در دوران بارداری + تصویر

 

خانم کریستینا آگیلرا لباس تنگ مشکی به تن نموده بود و بارداری او بیش از هر چیز خودنمایی می کرد.

خوانندگی کریستینا آگیلرا حتی در دوران بارداری کنسرت وانگو تانگو  روز شنبه با حاشیه هایی همرااه بود.

در جریان این کنسرت خانم خواننده بدون هیچ پروایی در حالی که چند ماهه باردار بود پا به روی صحنه گذاشت.خانم کریستینا آگیلرا لباس تنگ مشکی به تن نموده بود و بارداری او بیش از هر چیز خودنمایی می کرد.

 

خوانندگی کریستینا آگیلرا در دوران بارداری + تصویر

او در جریان کنسرت در حالی که دو دستی شکم خود را گرفته بود جلو عکاسان ژست می گرفت تا از او عکس بگیرند.کریستینا از شوهر قبلی خود جوردن براتمن صاحب بچه شش ساله به نام ماکس لیرون است و بچه ای که هم اکنون در راه است از شوهر جدیدیش متیو راتلر است.

منبع:دیلی خبر