خودکشی دختر 15 ساله مایكل جكسون !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
خودکشی دختر 15 ساله مایكل جكسون !+ عکس
 
به گزارش تکناز پاریس جكسون دختر 15 ساله مایكل جكسون پس از اقدام به خودكشی ، راهی بیمارستان شد. به گفته پلیس او در حال حاضر بحران را گذرانده ، و در شرایط خوبی به سر می برد.

به گفته پلیس او در حال حاضر بحران را گذرانده، و در شرایط خوبی به سر میبرد. پاریس جكسون، دختر 15 ساله مایكل جكسون پس از اقدام به خودكشی ، راهی بیمارستان شد. وی پس از یك مشاوره تلفنی، از قصدش برای خودكشی خبر داده بود.

مشاوره نیز طی تماسی پلیس را در جریان احتمال ارتكاب به خودكشی پاریس گذاشت. پلیس با حضور در محل متوجه بریده شدن رگ مچ دست پاریس توسط خودش شد و به سرعت او را به بیمارستان انتقال دادند.

شب قبل از حادثه نیز پاریس با گذاشتن پست‌های عجیبی در شبكه اجتماعی كه حاكی از افسردگی حاد است موجب تعجب دوستانش شده بود. به گفته پلیس او در حال حاضر بحران را گذرانده ، و در شرایط خوبی به سر می برد.