خوردن 68 هات‌داگ در 10 دقیقه

خوردن 68 هات‌داگ در 10 دقیقه
 

 

به گزارش ایسنا، «جویی چست‌نات» كه اهل كالیفرنیای آمریكاست با برنده شدن در مسابقه جهانی‌هات داگ خوردن، نام خود را در كتاب ركوردهای گینس به ثبت رساند.

این مرد گفت:‌ من برای دو سال متوالی در این مسابقه بین‌المللی برنده شدم. سال پیش با خوردن 59‌هات‌داگ در 11 دقیقه و امسال نیز با خوردن 68‌هات داگ در 10 دقیقه نام خود را در كتاب ركوردهای گینس به ثبت رسانم.

گفته می‌شود، این مسابقه هر ساله هزاران نفر را از سراسر جهان جذب می‌كند و باعث شور و شوك فراوان در ایالت كالیفرنیا می‌شود.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز