خوش‌ پوش‌ ترین مرد و زن ایران

خبر كوتاه، اما جالب است. برای اولین بار خوش‌لباس‌ترین و خوش‌تیپ‌ترین زنان و مردان ایرانی طی جشنواره‌ای سراسری انتخاب می‌شوند. محمد كارآزادفرد، عضو هیئت مدیره كمیته تخصصی مد و پوشاك گفت:

این جشنواره تحت عنوان جشنواره (برازندگان ایرانی) در دو مرحله برگزار می‌شود، كه در مرحله اول در هر استان ده نفر و در مجموع سیصد نفر گزینش و در مرحله دوم ده نفر به عنوان خوش‌لباس‌ترین شهروند ایران انتخاب می‌شوند. وی می‌گوید: از پنج گروه سنی كودك، نوجوان، جوان، میانسال و سالمند یك نفر زن و یك مرد انتخاب و عكس‌های آنها در ماهنامه صنعت پوشاك به چاپ خواهد رسید.
وی در خصوص شرایط شركت‌كنندگان در این جشنواره گفت: هر فردی از دو تیپ لباس خودش می‌تواند دو عكس را به دفتر جشنواره ارسال كند كه این عكس‌ها باید مطابق با موازین فرهنگ كشورمان باشد.
به طوری كه اولا متناسب با شرع اسلام و ثانیا بیشترین احساس تشخص را به فرد بدهد و در واقع از فرهنگ بومی كشورمان اقتباس گرفته باشد. وی خاطرنشان كرد سمبل جشنواره برازندگان ایران طاووس انتخاب شده كه به سیصد نفر برگزیده در مرحله اول طاووس بلورین و به ده نفر نهایی طاووس زرین اهدا خواهد شد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز