خون اتولوگ سالمترین خون مطرح در دنیا

مجموعه : پزشکی و سلامت
خون اتولوگ سالمترین خون مطرح در دنیا

دبیرانجمن خون اتولوگ ایران با اعلام آمادگی پایگاه های‌ انتقال خون كشور برای دریافت خون اتولوگ برای داوطلبان، در ادامه از پیاده سازی طرحی در بیمارستانهای سراسر كشور در زمینه تهیه خون به شیوه اتولوگ خبر داد.

خون اتولوگ سالمترین خون مطرح در دنیا

دكترحسین تیموری مشاور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون ایران در گفت وگو با خبرنگار آ«بهداشت و درمانآ» خبرگزاری دانشجویان ایران«ایسنا»، با بیان اینكه خون اتولوگ «خون خودی» سالمترین خون در دنیاست، اظهار داشت: خون مورد نیاز بیماران به دو شیوه آلوژن «گرفتن خون از غیرخودی» و اتولوگ «خودی» قابل تهیه است.

خون اتولوگ سالمترین خون مطرح در دنیا

وی در ادامه توضیح داد: سلامت خون تهیه شده به روش آلوژن پس از طی پروسه های‌ آزمایشگاهی به تایید می رسد حال آن كه درخون تهیه شده به شیوه اتولوگ، خون مورد نیاز به فاصله زمانی از وقت عمل از فرد پس از طی معاینات بالینی لازم گرفته و حین جراحی به وی تزریق میشود.

 

دكتر تیموری گفت: چنانچه سیاست سازمان انتقال خون بر مصرف خون اتولوگ برای افراد غریبه هم باشد انجام آزمایشاتی جهت تایید سلامت خون و گروه خونی الزامی است.

خون اتولوگ سالمترین خون مطرح در دنیا

وی از عوارض مصرف خون آلوژن «خون تهیه شده از غیرخودی» را انتقال آلودگی های‌ ویروسی و ناسازگاریهای خونی عنوان كرد و یادآور شد: انتقال انواع آلودگی های‌ ویروسی، باكتریایی، قارچی و انگلی از طریق دریافت خون وجود دارد.

 

مشاور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون ایران با بیان این كه تهیه خون به شیوه اتولوگ بهترین روش برای تامین خون مورد نیاز گروه های‌ خونی كمیاب است، در ادامه افزود: خون اتولوگ روشی برای مهار انتقال بیماریهای ویروسی نظیر ایدز محسوب میشود.

 

وی با تاكید براین كه خون اتولوگ عاری از هرگونه عارضه نیست، افزود: اكثر افرادی كه برای درمان به بیمارستانها مراجعه می كنند غالبا بیمار و فاقد شرایط ایده آل برای اهدا خون هستند.

خون اتولوگ سالمترین خون مطرح در دنیا

دكتر تیموری افزایش میزان مصرف خون و جمعیت و تعدد مراكز درمانی را از علل طرح تهیه خون به شیوه اتولوگ در دنیا برشمرد و افزود: خون اتولوگ مكمل خوبی برای خون آلوژن است.

 

دبیرانجمن خون اتولوگ ایران، به وجود چهار روش برای تهیه خون اتولوگ اشاره كرد و توضیح داد: در روش نخست از 35 روز تا حداكثر 72 ساعت قبل از عمل با توجه به وضعیت جسمانی فرد چندین واحد خون از فرد كاندیدا جراحی گرفته و حین عمل به وی تزریق می شود.

خون اتولوگ سالمترین خون مطرح در دنیا

وی با تاكید بر اینكه خون اتولوگ در جراحی های‌ انتخابی «elective» روش مناسب و كاربردی است، افزود: در روش دیگر در اتاق عمل چندین واحد خون طی نیم ساعت از بیمار گرفته و با مایعات درمانی خون گرفته شده جایگزین و حین عمل در صورت نیاز تزریق می شود.

 

وی با بیان اینكه گردآوری خونریزی محل عمل با ساكشن «دستگاه مكنده» و سپس آمیختن آن با ماده ضد انعقاد روشی دیگر برای تهیه خون اتولوگ است در ادامه افزود: چهارمین روش تهیه خون به شیوه اتولوگ در جراحیهای محدودی نظیر جراحی توراكس «سینه» و جراحی مفاصل زانو و ران است و خون تخلیه شده توسط درن گردآوری و به فرد تزریق می شود

 

دكتر تیموری در پایان وظیفه سازمان انتقال خون ایران را گردآوری خون سالم و تزریق آن به بیمارعنوان كرد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز