خیابان تهران در کره جنوبی چه میکند + عکس

خیابان تهران در کره جنوبی چه میکند + عکس

بعضی مواقع با چیزهایی مواجه می شویم که خیلی جالب است و ما را شوکه می کند به عنوان مثال “خیابان تهران در منطقه گانگام سئول واقع شده است که در سال ۱۳۵۴ خورشیدی با سفر شهردار وقت تهران به این نام نامگذاری شد. در آن زمان سئول یکی از فقیرترین شهرهای دنیا بود اما امروز خیابان تهران به یکی از مراکز تجاری سئول تبدیل شده و از مناطق بسیار گران قیمت است حال که این متن را خواندید متعجب شدید درست است.”

خیابان تهران در کره جنوبی چه میکند + عکس