خیانت در ششمین سالگرد ازدواج (عکس)

خیانت در ششمین سالگرد ازدواج (عکس)
آیا اشتون کاچر در روزهای پایانی همان هقته ای که جشن ششمین سالگرد ازدواجشان برپا بود سر همسرش دمی مور کلاه گذاشت؟ یک زن ادعا میکند که اشتون کاچر در آخرین روزهای همان هفته ای که جشن سالگرد ازدواجش بوده به همسرش خیانت کرده است . یک سایت خبری میگوید این اتفاق جمعه شب گذشته در سن دیه گو اتفاق افتاده است و اشتون در حالیکه مست بوده یک شب را با این زن گذرانده است.

خیانت در ششمین سالگرد ازدواج (عکس)