داستان جالب و خواندنی رقیه کوچولو

مجموعه : داستان
داستان جالب و خواندنی رقیه کوچولو
 
امام حسین (ع) کسی است که ما زندگیمان را از ایشان داریم, در زندگی خویش درد و رنج های زیادی دیدند حال بهتر است چند خطی درباره ی دختر ایشان بدانید:در واقعه کربلا دختر امام حسین (ع) رقیه (ع) سه سال داشت. امام حسین دختر سه ساله خود را خیلی دوست داشتند.
 
رقیه کوچولو هم پدر را خیلی دوست داشت لحظه آخر که امام (ع) داشتند می رفتند به میدان جنگ رقیه (ع) را روی پای خود نشاندند و برسر و موی او دست کشیدند و او را برای آخرین بار بوسیدند و با او وداع کردند.وقتی امام به شهادت رسیدند خاندان امام را به اسارت بردند،
 
حضرت رقیه خیلی از دوری امام بی تاب بودند و گریه می کردند.صدای گریه رقیه کوچولو به گوش یزیدیان رسید و آنها برای اینکه صدای رقیه (ع) را قطع کنند سر امام حسین (ع) را برایش بردند زمانی که حضرت رقیه سر مبارک امام را در آغوش گرفتند و بوسیدند در حالی که سر مبارک در آغوششان بود جان سپردند.خدایا دشمنان امام را لعنت کن و یاد خواهرم رقیه را در دلم زنده نگه دار.
 
منبع: تبیان