داستان پدر و پسر !!!!!! خیلی جالبه حتما بخوانید

داستان پدر و پسر !!!!!! خیلی جالبه حتما بخوانید

پدر در حال رد شدن از كنار اتاق خواب پسرش بود،
با تعجب دید كه تخت خواب كاملاً مرتب و همه چیز جمع و جور شده.
یك پاكت هم به روی بالش گذاشته شده و روش نوشته بود «پدر».
با بدترین پیش داوری های ذهنی پاكت رو باز كرد و با دستان لرزان نامه رو خوند:

پایگاه فرهنگی هنری تکناز