داستان کوتاه جالب و خواندنی

داستان کوتاه جالب و خواندنی

زن نصف شب از خواب بیدار می‌‌شود و می‌‌بیند که شوهرش در رختخواب نیست، ربدشامبرش را می‌‌پوشد و به دنبال او به طبقه ی پایین می‌‌رود،و شوهرش در آشپزخانه نشست بود در حالی‌ که یک فنجان قهوه هم روبرویش بود .

 

در حالی‌ که به دیوار زل زده بود در فکری عمیق فرو رفته بود…

 

زن او را دید که اشک‌هایش را پاک می‌‌کرد و قهوه‌اش را می‌‌نوشید…

داستان کوتاه جالب و خواندنی

زن در حالی‌ که داخل آشپزخانه می‌‌شد آرام زمزمه کرد : “چی‌ شده عزیزم؟ چرا این موقع شب اینجا نشستی؟”

 

شوهرش نگاهش را از قهوه‌اش بر می‌‌دارد و میگوید : هیچی‌ فقط اون موقع هارو به یاد میارم، ۲۰ سال پیش که تازه همدیگرو ملاقات می‌‌کردیم، یادته؟

 

زن که حسابی‌ تحت تاثیر احساسات شوهرش قرار گرفته بود، چشم‌هایش پر از اشک شد  گفت: “آره یادمه…”

 

شوهرش به سختی‌ گفت:

 

_ یادته که پدرت ما رو وقتی‌ که رو صندلی عقب خودرو بودیم پیدا کرد؟

داستان کوتاه جالب و خواندنی

_آره یادمه «در حالیزن نصف شب از خواب بیدار می‌‌شود و می‌‌بیند که شوهرش در رختخواب نیست، ربدشامبرش را می‌‌پوشد و به دنبال او به طبقه ی پایین می‌‌رود،و شوهرش در آشپزخانه نشست بود در حالی‌ که یک فنجان قهوه هم روبرویش بود .

 

در حالی‌ که به دیوار زل زده بود در فکری عمیق فرو رفته بود…

 

زن او را دید که اشک‌هایش را پاک می‌‌کرد و قهوه‌اش را می‌‌نوشید…

داستان کوتاه جالب و خواندنی

زن در حالی‌ که داخل آشپزخانه می‌‌شد آرام زمزمه کرد : “چی‌ شده عزیزم؟ چرا این موقع شب اینجا نشستی؟”

 

شوهرش نگاهش را از قهوه‌اش بر می‌‌دارد و می گوید : هیچی‌ فقط اون موقع هارو به یاد میارم، ۲۰ سال پیش که تازه همدیگرو ملاقات می‌‌کردیم، یادته؟

 

زن که حسابی‌ تحت تاثیر احساسات شوهرش قرار گرفته بود، چشم‌هایش پر از اشک شد  گفت: “آره یادمه…”

 

شوهرش به سختی‌ گفت:

داستان کوتاه جالب و خواندنی

_ یادته که پدرت ما رو وقتی‌ که رو صندلی عقب ماشین بودیم پیدا کرد؟

 

_آره یادمه «در حالی‌ که بر روی صندلی‌ کنار شوهرش نشست»…

 

_یادته وقتی‌ پدرت تفنگ رو به سمت من نشون گرفته بود و گفت که یا با دختر من ازدواج می‌کنی‌ یا ۲۰ سال می‌‌فرستمت زندان ؟!

 

_آره اونم یادمه…

داستان کوتاه جالب و خواندنی

مرد آهی می‌‌کشد و می‌‌گوید: اگه رفته بودم زندان همین حالا آزاد شده بودم…..‌ که بر روی صندلی‌ کنار شوهرش نشست»…

 

_یادته وقتی‌ پدرت تفنگ رو به سمت من نشون گرفته بود و گفت که یا با دختر من ازدواج می‌کنی‌ یا ۲۰ سال می‌‌فرستمت زندان ؟!

 

_آره اونم یادمه…

 

مرد آهی می‌‌کشد و می‌‌گوید: اگه رفته بودم زندان همین حالا آزاد شده بودم…..

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: