دانشگاه‌های برتر آسیایی در حوزه های مختلف

مجموعه : گوناگون
دانشگاه‌های برتر آسیایی در حوزه های مختلف
دانشگاه‌های برتر آسیایی در حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی
نام دانشگاه
امتیاز
رتبه
توکیو

۱
شینگهوا (چین)

۲
ملی سنگاپور

۳
انستیتوتکنولوژی توکیو
۷۴
۴
کیوتو
۷۰
۵
ملی سئول
۶۸
۶
علوم و تکنولوژی هنگ‌کنگ
۶۷
۷
تکنولوژی نانیانگ (سنگاپور)
۶۳
۸
پکن
۶۳
۹
انستیتو علوم و تکنولوژی پیشرفته (کره)
۶۱
۱۰
تکنولوژی هند (بمبئی)

۱۱
تکنولوژی هند (دهلی‌نو)

۱۲
ملی تایوان

۱۵
انستیتو تکنولوژی هند (کانپور)

۱۹
انستیتو تکنولوژی هند (مدرس)

۲۰
خاراکپور (هند)

۲۴
گوواهاتی (هند)

۳۹
روکی (هند)

۴۵
مالایا
۲۴
۴۶
علوم و تکنولوژی اسلام‌آباد

۴۷
دهلی

۵۰
داگا (بنگلادش)

۷۲
کراچی

۸۱
لاهور

۸۹
مهندسی و تکنولوژی لاهور

۹۰
دیپانگورو (اندونزی)

۱۰۰
شانگهای (چین)

۱۰۰
کاست‌سارت (تایلند)

۱۰۰
جدول شماره ۲
دانشگاه‌های برتر کشورهای آسیایی در رشته علوم اجتماعی
نام دانشگاه
امتیاز
رتبه
توکیو

۱
ملی سنگاپور

۲
پکن

۳
ملی سئول

۴
هنگ‌کنگ

۵
کیوتو

۶
شینگهوا

۷
دانشگاه چینی هنگ‌کنگ

۸
چالالونگکوم (تایلند)

۹
واسدا (ژاپن)

۱۰
فیلیپین

۱۸
جواهر لعل‌نهرو

۲۱
ملی اندونزی

۲۳
مالایا (اندونزی)

۲۹
گیانگسان (مالزی)

۳۳
سینز (مالزی)

۳۷
پوترا (مالزی)

۵۱
کراچی
۲۲
۵۶
داکا

۶۴
تکنولوژی (مالزی)

۷۳
لاهور
۲۰
۷۵
قائداعظم
۱۶
۸۱
جدول شماره ۳
دانشگاه‌های برتر آسیایی در رشته‌های علوم پایه
نام دانشگاه
امتیاز
رتبه
توکیو
۱۰۰
۱
کیوتو
۷۷
۲
پکن
۷۰
۳
ملی سنگاپور

۴
ملی سئول

۵
شینگهوا (چین)

۶
ازاکا

۷
انستیتو تکنولوژی توکیو

۸
توهوکو (ژاپن)

۹
علوم و تکنولوژی هنگ‌کنگ

۱۰
انستیتو تکنولوژی هند (بمبئی)
۳۶
۱۶
انستیتو تکنولوژی هند (دهلی)
۳۰
۲۰
چالالونگکوم (تایلند)

۲۷
فیلیپین
۲۷
۳۱
انستیتو تکنولوژی باندوگ (اندونزی)

۳۵
کراچی (پاکستان)

۳۹
سینز (مالزی)

۳۹
داکا (بنگلادش)

۷۵
توضیحات: از بین ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا در رشته‌های علوم پایه، ژاپن با ۲۱ دانشگاه، چین و کره‌جنوبی هر کدام با ۱۲ دانشگاه و تایوان با ۸ دانشگاه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول شماره ۴
دانشگاه‌های برتر آسیایی در رشته‌های علوم انسانی و هنر
نام دانشگاه
امتیاز
رتبه
توکیو

۱
پکن

۲
سنگاپور
۹۰
۳
کیوتو
۸۹
۴
هنگ‌کنگ
۷۸
۵
ملی سئول

۶
چالالونگکوم (تایلند)

۷
واسدا (ژاپن)

۸
شینگهوا (چین)

۹
ملی ایوان

۱۰
جواهر لعل‌نهرو(هندوستان)

۱۳
اندونزی

۱۸
دهلی

۲۵
مالایا(اندونزی)

۲۷
ماهیدل (تایلند)

۳۳
کبانگاسان (مالزی)

۳۸
انستیتوتکنولوژی هند(بمبئی)

۴۵
کراچی (پاکستان)

۶۱
داکا (بنگلادش)

۷۶
علوم‌وتکنولوژی اسلام‌آباد

۷۷
قائد اعظم

۷۷
لاهور

۸۰
کلمبو(سریلانکا)

۹۳
جدول شماره ۵
دانشگاه‌های برتر آسیایی در رشته‌های علوم حیاتی و زیست‌پزشکی
دانشگاه
امتیاز
رتبه
توکیو
۱۰۰
۱
ملی سنگاپور

۲
کیوتو

۳
ملی سئول

۴
پکن

۵
ازاکا (ژاپن)
۶۰
۶
هنگ‌کنگ
۵۷
۷
شینگهوا (چین)
۵۲
۸
ملی تایوان
۴۵
۹
چالونگکوم (تایلند)
۴۱
۱۰
سینز (مالزی)

۲۰
مالایا (مالزی)

۲۱
دهلی
۲۶
۳۴
انستیتوتکنولوژی هند
۲۶
۳۵
کراچی
۱۶
۶۸
لاهور
۱۵
۷۳
پنجاب

۹۱
قائد اعظم

۹۴