دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + عکس

دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + عکس

ـ تفریح با ناظمین زحمتکش مدرسه

دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + عکس

ـ اظهار محبت و دوستی به بعضی از عابرین محترمی که شانس عبور از زیر پنجره کلاس ما رو داشتند!

دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + عکس

خوب بعد از این همه ماجرا آدم باید یک فکری هم واسه شب امتحانش بکنه دیگه… نه؟

دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + عکس

اما بعضی وقتها هر چقدر هم که زرنگ باشی تمهیداتت با شکست روبرو میشند و باید به فکر چاره افتاد… ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است…

دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + عکس