دختری اوکراینی با چشمانی ترسناک و اغواگر +عکس

دختری اوکراینی با چشمانی ترسناک و اغواگر +عکس
تکناز : ماشا تلنا، مدلی می‌باشد که اصلیتی اوکراینی دارد. او به دلیل داشتن چشمانی بزرگ و در عین حال ترسناک، توجه بسیاری را به سوی خود جلب کرده است.