دختری جذاب که هم مدل است و هم سرباز (عکس)

مجموعه : زنان
دختری جذاب که هم مدل است و هم سرباز (عکس)
این دختر جذاب انگلیسی هم سرباز است و هم به صورت نیمه وقت به کار مدلینگ مشغول است.
کاترینا هوج ۲۲ ساله اهل یکی از شهرهای حومه لندن ، یک سرباز زن ارتش انگلیس است که در عراق خدمت کرده است و بصورت نیمه وقت هم بعنوان مدل مشغول بکار است.
او در نتیجه یکی از کارهای شجاعانه خود در رابطه با گرفتن یک خرابکار ، موفق به دریافت نشان شجاعت شد. وی در سال ۲۰۱۲ به عنوان ملکه زیبایی انگلیس انتخاب شد و مردم به او جذاب ترین سرباز دنیا لقب داده اند.
دختری جذاب که هم مدل است و هم سرباز (عکس)