دختری عجیب که 13 روز سال می توان او را دید !!+ تصاویر

دختری عجیب که 13 روز سال می توان او را دید !!+ تصاویر
هندو ها و بودا های نپالی این دختر بچه را مانند می پرستند. نام این دختر اکنون کوماری است که به معنای دوشیزه می باشد و خدایی است که باعث خوشبختی است و شیطان را از آدمی دور می کند.
 
دختری عجیب که 13 روز سال می توان او را دید !!+ تصاویر
وی تنها 13 روز در سال در معرض دید عموم است و بقیه سال را در معبد به سر میبرد و کسی اجازه دیدن وی را ندارد. او از سن سه سالگی و از سال 2010 به این مقام رسیده است. نام واقعی وی مانیکا شایکا است. او بعد از گذراندن ۳۲ تست و به تکامل رسیدن از این طریق به این مقام رسید!!!
 
دختری عجیب که 13 روز سال می توان او را دید !!+ تصاویر

به گزارش تک ناز دادگاهی در نپال خواستار برگرداندن حقوقی انسانی این دختر که از زندگی عادی مثل بچه ها محروم است شده است.
 
دختری عجیب که 13 روز سال می توان او را دید !!+ تصاویر
 
دختری عجیب که 13 روز سال می توان او را دید !!+ تصاویر