دختری که از نگهداری حیوانات در خانه محروم شد (+تصاویر)

دختری که از نگهداری حیوانات در خانه محروم شد (+تصاویر)
 
تکناز : یک صاحب حیوان خانگی پس از اینکه گربه اش از شدت گرسنگی قفس همستر شکست و او را خورد، از نگهداری حیوانات در خانه محروم شد.
 
دختری که از نگهداری حیوانات در خانه محروم شد (+تصاویر)
 
ناتالی آرمیتاژ 20 ساله به اتهام عدم رعایت رفاه حیوانات به مدت 5 سال از نگهداری حیوانات در خانه اش منع شد. جفری گربه این خانم به مدت 6 روز در خانه تنها مانده بود و فقط می توانست از آب توالت بنوشد و همچنین بیسکوییت های مخصوص سگ را مصرف کند. پلیس هنگامی که وارد خانه خانم آرمیتاژ شد قفس شکسته شده همستر را دید و هیچ اثری از همستر در خانه وجود نداشت.
 
دختری که از نگهداری حیوانات در خانه محروم شد (+تصاویر)
 
آنها مطمئن شدند که همستر بیچاره توسط گربه خورده شده است. بازرسان در دادگاه اعلام کردند که گربه به علت گرسنگی بیش از حد مجبور به خوردن همستر شده و خانم آرمیتاژ نیز به علت رسیدگی نکردن به حیوانات خانگی متهم شناخته شد و حکم درباره او اجرا شد. خانم آرمیتاژ گفت: من برای درمان دندان به Crewe رفته بودم و قرار بود زود برگردم که متاسفانه پسرم بیمار شد و بیش از حد انتظار در آنجا ماندیم.
 
دختری که از نگهداری حیوانات در خانه محروم شد (+تصاویر)
 
به همین علت حیوانات در خانه 6 روز تنها ماندند. در نهایت خانم ناتالی آرمیتاژ 265 پوند جریمه شد و به مدت 5 سال از نگهداری حیوانات در خانه محروم شد.
 
دختری که از نگهداری حیوانات در خانه محروم شد (+تصاویر)