دختری که بصورت عجیب شکمش باد کرده + عکس

دختری که بصورت عجیب شکمش باد کرده + عکس
این ناراحتی نوعی تورم شكمی است كه تاكنون شكم وی را یك متر بزرگ كرده است…

دختر كه شكمش یك متر باد كرده و مثل بادكنك شده است!!

دختر چهار ساله چینی از بیماری عجیبی در رنج است.

شیایو یوی ۴ ساله در حال گریه کردن در آغوش مادرش است. ظاهرا وقتی وی ۸ ماهه بوده از بیماری نا شناخته ای رنج می برده است.

 

 

این ناراحتی نوعی تورم شکمی است که تاکنون شکم وی را یک متر بزرگ کرده است.

 

دختری که بصورت عجیب شکمش باد کرده + عکس

 

مادرش با مراجعه به چندین دکتر و بیمارستان سعی کرده این بیماری را درمان کند اما تا کنون موفقیتی حاصل نکرده است.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز