دختری که هیچ پزشکی نمی تواند مداوا کند! (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
دختری که هیچ پزشکی نمی تواند مداوا کند! (+عکس)

 

“کاریسا گالوز” ۲۰ ساله دانشجوی پرستاری است و چند سال بعد از اینکه یک پزشک تجربی در درمان بیماری اش به او کمک کرده بود دوباره دچار تجمع مایع مغزی در سرش شد اما چون این پزشک بازنشست شده و در دسترس نیست هیچ پزشک دیگری قادر به کمک کردن به این دختر نمیباشد.
این پزشک به صورت تجربی اقدام به تخلیه مایع مغزی جمع شده در سر وی کرده بود . همه چیز به خوبی و خوشی پیش میرفت تا اینکه دو هفته پیش کاریسا احساس کرد مشکلی وجود دارد و به بیمارستان مراجعه کرد تا دردش را مداوا کنند.

حالا او روی تخت بیمارستانی در آریزونا امریکا از درد به خود میپیچد اما هیچ پزشکی قادر نیست به او کمک کند چرا که به خوبی با بیماری او آَشنا نیستند.

پزشک تجربی که او را در سن نوجوانی اش درمان کرده بود اکنون در درسترس نیست و کسی از جای او خبر ندارد . مادر او در این مورد میگوید موقعیت این دختر هر لحظه وخیمتر میشود اما هیچ کس نمیتواند کاری برای او انجام دهد . وی می افزاید این بیماری ژنتیکی است و کسی نمیداند دقیقا چه کاری باید انجام دهد. پزشکان امروزی آَشنایی با این بیماری ندارند و هرکاری توانستند انجام دادند اما هنوز دخترم از درد به خود میپیچد و ناله میکند و این ناراحت کننده ترین صحنه برای یک مادر است.

این دختر به نوعی بیماری ژنتیکی مبتلاست که باعث میشود مایع مغزی در سر او جمع شود و باعث سردرد و تهوع شدید و فشار خون بالا در وی شود. او دو هفته پیش با ظهور این علائم به بیمارستان مراجعه کرد و تا کنون دارویی برای درمان قطعی او یافت نشده است . او تنها فریاد میزند و درخواست کمک دارد
این دختر جوان در رشته پرستاری تحصیل میکند . اما بیماری  ناشناخته اش مدتهاست او را از درس و دانشگاه دور نگاه داشته است.


دختری که هیچ پزشکی نمی تواند مداوا کند! (+عکس)

دختری که هیچ پزشکی نمی تواند مداوا کند! (+عکس)

دختری که هیچ پزشکی نمی تواند مداوا کند! (+عکس)

 

منبع : پرداد