دختری که پس از رنگ کردن موهایش بیماری عجیبی گرفت !+ عکس

دختری که پس از رنگ کردن موهایش بیماری عجیبی گرفت !+ عکس

تکناز : این نوجوان اهل اسویتلینگ سوتهمپتون همپشایر، پس از رنگ کردن موهایش از ناحیه سر احساس خارش کرده و پس از آن لک هایی سیاه رنگ روی پوستش ظاهر شده اند که خارش آور بوده اند. این لک ها حاوی ماده شیمیایی پارا فلیندیامن OPD هستند.
 

دختری که پس از رنگ کردن موهایش بیماری عجیبی گرفت !+ عکس

«کوئل رابینز» 14 ساله از واکنش آلرژیکی رنج می برد که به واسطه ی رنگ کردن موهایش به آن دچار شده است»

در کمتر از 48 ساعت سر و گردون او شروع به بزرگ شدن کرد و به اندازه ای دو برابر مقدار واقعی اش رسید طوری که این دختر نوجوان به زحمت می توانست نفس بکشد.
این عارضه درست چند هفته بعد از مرگ دختر 17 ساله «تابتا مک کورت» افتاد. این دختر تنها 20 دقیقه پس از رنگ کردن موهایش دچار سکته ی مغزی شده بود.
 

دختری که پس از رنگ کردن موهایش بیماری عجیبی گرفت !+ عکس

تابتا مک کورت

وی شروع به داد و فریاد نمود و پس از مدتی تقلا کردن در خانه ی دوستش جان داد.