دختر آشواریا دیده شد ! (عکس)

دختر آشواریا دیده شد ! (عکس)
 
در زمان تولد
 
 
دختر آشواریا دیده شد ! (عکس)
 
همچنان که خانواده باچان بسیار سعی دارند که امور شخصی خود را پنهان کنند ، مردم کشورشان بیشتر کنجکاوند تا قیافه دختر آشواریا را ببینند.
 
دختر آشواریا دیده شد ! (عکس)