داستان جالب دختر كم توقع!

داستان جالب دختر كم توقع!

همسر آینده ام…..!
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

 

می تواني خوشحال باشی، چون من دختر كم توقعی هستم.

 

اگر میگویم باید تحصیلكرده باشی، فقط به خاطر این است كه بتوانی خیال كنی بیشتر از من می فهمی!

داستان جالب دختر كم توقع!

اگر می گویم باید خوش قیافه باشی، فقط به خاطر این است كه همه ی ي با دیدن ما بگویند”داماد سر است!” و تو اعتماد به نفست هی بالاتر برود!

 

اگر می گویم باید ماشین بزرگ و با تجهیزات كامل داشته باشی، فقط به این خاطر است كه وقتی هر سال به مسافرت دور ایران میرویم توی ماشین خودمان بخوابیم و بی خود پول هتل ندهیم!

داستان جالب دختر كم توقع!

اگر از تو خانه میخواهم، به خاطر این است كه خود را در خانه ای به تو بسپارم كه تا آخر عمر در و دیوارآن، خاطره اش را برایم حفظ كنند و هرگوشه اش یادآور تو و آن شب باشد!

 

اگر عروسی آن چنانی میخواهم، فقط به خاطر این است كه فرصتی به تو داده باشم تا بتوانی به من نشان بدهی چقدر مرا دوست داری و چقدر منتظر شب عروسیمان بوده ای!

 

اگر دوست دارم ویلای اختصاصی كنار دریا داشته باشی، فقط به خاطر این است كه از عشق بازی كنار دریا خوشم می آید… جلوی چشم همه ی ي هم كه نمی شود!

داستان جالب دختر كم توقع!

اگر میگویم هرسال برویم یك كشور را ببینیم، فقط به خاطر این است كه سال‌ها دلم می خواست جواب این سوال را بدانم كه آیا واقعا “به هركجا كه روی آسمان همین رنگ است”؟! اگر تو به من كمك نكنی تا جواب سوالاتم را پیدا كنم، پس چه كسی كمكم كند؟!

 

اگر از تو توقع دیگری ندارم، به خاطر این است كه به تو ثابت كنم چقدر برایم عزیزی!

 

و بالاخره…

اگر جهیزیه چندانی با خودم نمی آورم، فقط به خاطر این است كه به من ثابت شود تو مرا بدون جهیزیه سنگین هم دوست داری و عشقمان فارغ از رنگ و ریای مادیات است

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: