دختر ۱۰ ساله ای که بچه دار شد ! (+ تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
دختر ۱۰ ساله ای که بچه دار شد ! (+ تصاویر)
در شهر پوبیلای مکزیک و در زایشگاه این شهر، دختر بچه ای ده ساله از طریق جراحی سزارین، نوزادی به وزن یک کیلو و پانصد گرم را بدنیا آورد.

 

دختر ۱۰ ساله ای که بچه دار شد ! (+ تصاویر)

تکناز: طبق اخبار به دست آمده، این نوزاد تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و دختربچه ی ده ساله ی مادر این نوزاد هر روز برای دادن شیر بدین بچه به زایشگاه میرود

دختر ۱۰ ساله ای که بچه دار شد ! (+ تصاویر)

همزمان نیز پلیس تحقیقاتی را برای یافتن پدر این بچه آغاز تا دلیل آنرا بداند که در اثر تجاوز جنسی بدین دختر بچه ی ده ساله چنین چیزی روی داده است یا خیر

دختر ۱۰ ساله ای که بچه دار شد ! (+ تصاویر)

 

دختر ۱۰ ساله ای که بچه دار شد ! (+ تصاویر)