دختر 13 ساله که شبیه ببر شد..!! +عکس

دختر 13 ساله که شبیه ببر شد..!! +عکس
یک دختر ۱۳ ساله در روستایی در ویتنام به بیماری نادر پوستی مبتلا شده که

پزشکان را هم متعجب ساخته است صورت این دختر درحال شبیه شدن به صورت ببر است و

جمجمه و موهای سر وی نیز به گونه ای عجیب در حال تغییر شکل است .