درآمد 30 میلیون تومانی این گدا فقط در 24 ساعت + عکس

مجموعه : مجله خبری
درآمد 30 میلیون تومانی این گدا فقط در 24 ساعت + عکس
کمیته امنیتی عربستان برای مبارزه با تکدی گری به پلیس شهر الریاض دستور بازداشت کوتاه قدترین گدای شهر که پدرش وی را هر روز در یکی از خیابان های رها می کند، صادر کرد. به گزارش تک ناز به نقل از روزنامه الریاض این دختر 25 ساله 50 سانتیمتر قد دارد.
کمیته امنیتی عربستان درباره علت دستگیری این دختر چنین گفت: بسیاری از مردم به دلیل کوتاهی قد وی به او ترحم کرده و به او کمک می کنند و او بدین ترتیب جیب آنها را خالی می کند.
 
درآمد 30 میلیون تومانی این گدا فقط در 24 ساعت + عکس
تحقیقات این کمیته نشان می دهد که در برخی روزها این دختر کوتاه قد بیش از 30 میلیون تومان در ماه درآمد دارد. به اعتراف خود این دختر، یک شهروند عربستانی در یک روز 500 هزار تومان به وی کمک کرده است.