درازترین پل آبی جهان

درازترین پل آبی جهان
بزرگترین پل آبی جهان با درازای 35 کیلومتر و 736 متر در چین قرار دارد که شهر جیاشینگ را به نینگبو وصل میکند.کار ساخت این پل بزرگ که هانگجو بی (Hangzhou Bay)  نام دارد ، در 14 ژوئن سال 2007 به پایان رسید و مراسم بازگشایی پل در 26 ژوئن برایش اجرا شد ولی این پل برای مردم قابل استفاده نبود تا در 1 می 2008 بر روی همگان بازگشایی و قابل تردد شد.

 
بزرگراه این پل به وسیله کابل هایی به ستون ها و بدنه اصلی پل متصل است و مسافت 400 کیلومتری بین شانگهای و نینگبو را 120 کیلومتر کوتاه تر میکند. هم چنین زمان مسافرت بین این دو شهر را از 4 ساعت به 2.5 ساعت کاهش میدهد.