درخت تخیلی نگهبان جنگل را ببینید !+ تصاویر

درخت تخیلی نگهبان جنگل را ببینید !+ تصاویر
این درخت مهربان در حال حاضر در کازینو BELLAGIO به نمایش گذاشته شده است.
 
با کمک 25 داوطلب، هنرمند Kim Beaton مجسمه ای غول پیکر از یک درخت ترول (درختی زنده که در فیلم های تخیلی به عنوان نگهبان جنگل نمایش داده می شود) ساخته است.

او در ساخت این درخت 5.8 متری از مواد غیر سمی مانند کاغذ، چسب، رنگ اکریلیک، چوب، پیچ و صفحات فلزی استفاده کرده است.

درخت تخیلی نگهبان جنگل را ببینید !+ تصاویر
 
درخت تخیلی نگهبان جنگل را ببینید !+ تصاویر
 
عکسی از درخت مهربان در حال ساخت
 
درخت تخیلی نگهبان جنگل را ببینید !+ تصاویر
 
درخت تخیلی نگهبان جنگل را ببینید !+ تصاویر