درخواست ازدواج بسیار رمانتیک در میان مردم !+ عکس

درخواست ازدواج بسیار رمانتیک در میان مردم !+ عکس
جک اهل بوستون ، با چندین نفر از افراد کاملا غریبه هماهنگ کرد تا به دختر مورد علاقه اش ترزا السی یک شاخه گل هدیه بدهند تا او از وی خواستگاری کند.به گزارش تک ناز این مرد جوان ، که نام فامیلی او مشخص نیست ، به یک مجله اظهار داشت از آنجا که بسیار برای این کار نگران بوده تصمیم به انجام دادن کار خنده داری می گیرد تا کمی از نگرانیش کاسته شود.
وی دختر خانم مورد نظر به محض اینکه از محل کارش خارج می شود غریبه ای به او نزیدک می شود و شاخه گلی هدیه می دهد ، او زیاد توجه نمی کند و به راهش ادامه می دهد تا طبق قرار قبلی با جک ملاقات کند.ولی غریبه ها یکی یکی زیاد می شوند و همگی شاخه گل های سفید و صورتی زیادی را به او هدیه می دهند.
درخواست ازدواج بسیار رمانتیک در میان مردم !+ عکس
در جایی که آنها با یکدیگر ملاقات می کنند تعداد زیادی از افراد دور دختر جوان را می گیرند و به این ترتیب جک سریع به گوشه ای می خزد تا کت شلوار رسمی خود را بپوشد.او به پیش ترزا باز می گردد، در حالی که دختر جوان بسیار تعجب کرده و در عین حال گروه موسیقی شروع به نواختن می کنند که آن نیز یکی از ایده های جک بوده است.سپس جک زانو می زند و از دختر مورد علاقه اش تقاضای ازدواج می کند. دختر جوان نیز با گفتن "البته" پاسخ می دهد.
 
درخواست ازدواج بسیار رمانتیک در میان مردم !+ عکس
درخواست ازدواج بسیار رمانتیک در میان مردم !+ عکس
 
 
درخواست ازدواج بسیار رمانتیک در میان مردم !+ عکس
 
درخواست ازدواج بسیار رمانتیک در میان مردم !+ عکس
 
درخواست ازدواج بسیار رمانتیک در میان مردم !+ عکس