درد دنبالچه

مجموعه : پزشکی و سلامت
درد دنبالچه

درد دنبالچه ی كوكسیدینیا «Coccydynia» به دردی گفته میشود كه در قسمت دنبالچه، یعنی انتهای ستون فقرات ایجاد می‌شود.

درد دنبالچه

یك حلقه بالشتك نرم كه در زیر نشیمنگاه قرار داده می‌شود میتواند باعث راحتی فرد شود.

درد دنبالچه

این وضعیت معمولاًً بعد از مدتی بطور خودبخود بهبود می یابد.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز