درمانگاه اتومبیل دیده بودین !!! + تصاویر

درمانگاه اتومبیل دیده بودین !!! + تصاویر
این تابلو مربوط به یک مکانیکی در شهر قدس میباشد .
 
ارسالی از رسول علی زاده از شهر قدس
 
درمانگاه اتومبیل دیده بودین !!! + تصاویر
 
درمانگاه اتومبیل دیده بودین !!! + تصاویر