دروازه جدید شهر مدینه به همراه تصاویر

مجموعه : مجله خبری
دروازه جدید شهر مدینه به همراه تصاویر
تکناز: این دروازه که سه سال پیش توسط کارآموزان دانشکده گردش‌گری مدینه بازسازی شده، در دوره عثمانی ساخته شده و نمونه ماکتی آن‌ نیز در موزه دارالمدینه نگه‌داری می‌شود.
 
البته این دروازه، ارتباطی با محل قدیمی ورودی مدینه‌منوره در جنوب این شهر نداشته و آن محل تاریخی (مربوط به ماجرای ورود اسرای شام)، اکنون چند کیلومتر قبل‌تر و در جوار یک پمپ بنزین قرار گرفته است.مطابق اسناد تاریخی دروازه مذکور تا حدود یک‌صد سال پیش مورد استفاده بوده و به آن دروازه شام می‌گفته‌اند.
 
دروازه جدید شهر مدینه به همراه تصاویر

 

دروازه جدید شهر مدینه به همراه تصاویر

 

دروازه جدید شهر مدینه به همراه تصاویر