در اتفاقی نادر : خروسی از ترس مرغ شد !!!

در اتفاقی نادر : خروسی از ترس مرغ شد !!!
یك خروس به نام جیانی در استان توسكانی ایتالیا در میان حیرت كارشناسان به یك مرغ تبدیل شد و شروع به تخم گذاشتن كرده است!.به گزارش سایت اكسپرس انگلستان، جیانی ابتدا یك خروس اصیل بود و هر روز صاحبانش با بانگ قوقولی قوقوی او از خواب بیدار می شدند.

تا اینكه یك روز روباهی وارد مرغدانی مزرعه محل اقامت جیانی شد و تمام مرغ های او را كشت. چند روز بعد جیانی در میان شگفتی صاحبانش شروع به تخم گذاشتن كرد و برای در آمدن جوجه ها روی تخم ها نشست. و به این ترتیب زندگی مرغانه جیانی شروع شد.

با پخش گزارش این خبر در مطبوعات محلی استان توسكانی ایتالیا ، كارشناسان سازمان فائو وابسته به سازمان ملل متحد به مزرعه محل اقامت جیانی رفته و از این خروس سابق آزمایش دی ان ای كرده و اكنون در حال بررسی دی ان ای جیانی هستند تا به علت تغییر جنسیت او پی ببرند.

یك كارشناس فائو گفته است : شاید جیانی دارای یك ژن بقای ماكیان اولیه باشد. با مرگ تمام مرغ ها جیانی برای حفظ نسلش چاره ای نداشت تا تبدیل به مرغ شود.

شاید با كشف این راز ، یك مساله مبهم قدیمی حل شود و آن اینكه « اول مرغ وجود داشته یا تخم مرغ».

پروفسور دوناتو ماتاسینو كه سرپرستی آزمایش ها روی این خروس را به عهده دارد، می گوید: این خروس – مرغ روز سه شنبه با قطار به آزمایشگاه های كونسدابی در ناپل فرستاده شده تا تحت یك رشته آزمایش های رفتاری و ژنتیكی قرار گیرد. این كار به ما امكان می دهد تا این ژن عجیب تركیبی را رمز گشایی كنیم .

از سوی دیگر، یك سخنگوی راه آهن ایتالیا گفت: جیانی در یك قفس همراه با اسكورت مسافت 300 مایلی تا ناپل را پیمود.

اوافزود: ما به این دلیل جیانی را در قطار پذیرفتیم زیرا یك مسافر غیر عادی بود. ما برای این سفر از او پول بلیت نگرفتیم زیرا در طول مسیر برایمان یك تخم گذاشت!.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز