در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس

در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
رستوران روبوت ۲۰ در هاربین چین رستورانیست که تقریبا” به طور کامل توسط روبوتها اداره میشود.توسط روبوتهائی با ۱۰ چهره مختلف که قادر به بیان جملات ابتدائی و معمول هستند به مشتریان خیرمقدم گفته شده و خدمت ارائه میشود. به گزارش تکناز روبوتها توسط کارکنان رستوران از اتاق کامپیوتر کنترل میشوند و قادرند که ۵ ساعت بدون نیاز به شارژ کار کنند.رستوران با سرمایه اولیه ۸۰۰۰۰۰ دلار تاسیس شده و هر یک از روبوتها بین ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار ارزش دارند.

در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس

 
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
 
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس
 
در این رستوران روبات ها از شما پذیرایی خواهند نمود !+ عکس