در هر كشوری چه ساندویچی می خورن؟!!

در هر کشوری ساندویچ خوردن از اهم امور محسوب میشود فرض بر این است که شما در یک شهر بزرگ جهان در یک خیابان پر رفت و امد از گرسنگی مشرف به موت هستید چشمتان به یک ساندویچ فروشی می افتد در این شرایط چه ساندویچی میخورید؟؟؟؟؟؟

لندن:ساندویچ میگو با سبزی
لوس انجلس:هات داگ با بادام زمینی و کره اضافی و پاپ کورن و گوشت خوک
تهرانجلس:هات داگ با نان بربری
مسکو:ساندویچ سیب زمینی با مارگارین
پکن:ساندویچ رفیق مک دونالد
کابل:ساندویچ نان با شلاق اضافه
انکارا:ژامبون با نان بربری ماشینی پیچیده شده در اگهی کنسرت
تهران:ساندویج هبرگر با نه تا نون اضافه و یا ساندویچ پیتزا با ۴ تا نون اضافه
کلمبیا:ساندویچ با علف