در چه ماهی باید متولد می‌شدید؟ ( تست هوش )

 

این تست را بادقت جواب دهید و گزینه‌هایی كه انتخاب می‌كنید اعداد مقابلشان را باهم جمع كنید تا در آخر معلوم شود شما در چه ماهی باید متولد می‌شدید

1- آیا خود را فردی خودكاو و درونگر تلقی می‌كنید؟
الف) بله قطعا(3) ب) گاهی اوقات(2) ج) خیر به هیچ وجه (1)
2- چگونه با تغییرات مواجه می‌شوید؟
الف) به پیشواز و استقبال آنها می‌روید(3)
ب) به خوبی خود را با آنها سازگار و هماهنگ می‌كنید(2)
ج) تا جای ممكن از آنها فرار می‌كنید(1)
3- از كجا ، بیشترین قدرت احساسی تان را دریافت می‌كنید؟
الف) از درون خود (2) ب) از محیط اطرافتان(1)
4- آیا به جزییات اهمیت زیادی می‌دهید و به اصطلاح مو را از ماست بیرون می‌كشید؟
الف) بله(3) ب) تا حدی( 2) ج) خیر (1)
5- آیا در قبال ارتباطهایتان احساس تعهد و مسئولیت می‌كنید؟
الف) بله (3) ب) گاهی اوقات(2) ج) خیر (1)
6- كدام یك از گزینه‌های زیر بهتر از همه خصوصیات شما را توصیف می‌‌كند؟
الف) پرشور، مشتاق، پر حرارت و سرشار از انرژی (3)
ب) با ثبات، پیگیر، منطقی و اهل عمل(4)
ج) عاطفی و روشنفكر(2)
د) حساس، تحریك ذیر و شهوتی(1)
7- آیا خود را فردی كاری و فعال تلقی می‌كنید؟
الف) بله كاملا(3) ب)تا حدی(2) ج) خیر اصلا (1)
8- آیا در زمینه خرج كردن پول، خوب و حساب شده عمل می‌كنید؟
الف) بله كاملا(3) ب)تا حدی(2) ج) خیر اصلا (1)
9- آیا خود را فردی مبتكر و خلاق تلقی می‌كنید؟
الف) بله كاملا(3) ب)تا حدی(2) ج) خیر اصلا (1)
10- آیا فردی جسور و بی پروا هستید؟
الف) بله (3) ب) گاهی اوقات(2) ج) خیر (1)
11- آیا خود را فردی لذت طلب تلقی می‌كنید؟
الف) بله كاملا(3) ب)تا حدی(2) ج) خیر اصلا (1)
12- آیا فردی كمال گرا هستید؟
الف) بله (2) ب) خیر (1)
13- آیا احساسات و عواطف خود را بروز می‌دهید؟
الف ) بله همیشه(3) ب) گاهی اوقات (2) ج) خیر اصلا (1)
14- اطرافیانتان شما را چگونه توصیف می‌كنند؟
الف) فردی واقع نگر (2) ب) فردی آرمانگرا (1)
15- در یك مهمانی معمولا:
الف) به پذیرایی از دیگران می‌پردازید (6)
ب) با گفتن لطیفه دیگران را به خنده وا می‌دارید(5)
ج) در كنار دوستان یا خویشاوندان می‌نشینید و سخت سرگرم گپ زدن با آنها می‌شوید (4)
د) خاطرات شیرین و جالبتان را برای دیگران تعریف می‌ كنید (3)
ل) با همه سر صحبت را باز می‌كنید و هر چند دقیقه یك بار كنار فرد جدیدی می‌نشینید(7)
م) در گوشه‌ای دنج می‌نشینید و در سكوت و تنهایی رفتار دیگران را زیر نظر می‌گیرید(1)
ی) برای مهمانان میوه پوست می‌كنید و توجه همه را به خود جلب می‌‌كنید (2)

 

نتیجه تست
اگر نتیجه تست به دست آمده با هر كدام از گزینه‌های زیر مطابقت داشت، شما باید در آن ماه خاص متولد می‌شدید چرا كه خصوصیات تان بیشتر با ویژگی های منحصر به فرد آن برج سازگار است و اگر نتیجه تست با ماه تولدتان یكی باشد، قطعا شرایط خاص ردیف بودن سیاره‌ها و وضعیت كره ماه در هنگام تولدتان مناسب بوده است
اگر امتیازتان بین 15 تا 17 است: شما می‌بایست در ماه اسفند متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 18 تا 20 است: شما می‌بایست در ماه بهمن متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 21 تا 23 است: شما می‌بایست در ماه دی متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 24 تا 26 است: شما می‌بایست در ماه آذر متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 27 تا 29 است: شما می‌بایست در ماه آبان متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 30 تا 32 است: شما می‌بایست در ماه مهر متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 33 تا 35 است: شما می‌بایست در ماه شهریور متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 36 تا 38 است: شما می‌بایست در ماه مرداد متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 39 تا 41 است: شما می‌بایست در ماه تیر متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 42 تا 44 است: شما می‌بایست در ماه خرداد متولد می‌شدید
اگر امتیازتان بین 45 تا 46 است: شما می‌بایست در ماه اردیبهشت متولد می‌شدید
اگر امتیازتان 47 است: شما می‌بایست در ماه فروردین متولد می‌شدید

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز