دزدیدن سیمرغ توسط رضا عطاران ! (عکس)

دزدیدن سیمرغ توسط رضا عطاران ! (عکس)
بامزه بازی رضا عطاران در جشنواره فجر هنگامی که بی دلیل روی صحنه آمد و یک سیمرغ از میان سیمرغ ها را برداشت بسیار دیدنی بود و مورد تشویق حاضران قرار گرفت.