دستگاه امنیتی مدرن برای استفاده از آب ! (+عکس)

مجموعه : دانش و فناوری
دستگاه امنیتی مدرن برای استفاده از آب ! (+عکس)
 
 
مصرف بهینه انرژی از جمله آب این روزها در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است چرا که ممکن است بسیاری از این منابع برای آینده باقی نماند.

مشکل کمبود آب چندسالی است که جلوه بیشتری پیدا کرده است و طرح های بسیار زیادی در مورد صرفه جویی این مایه حیات بخش ارائه شده است.

به تازگی یک دستگاه برای صرفه جویی در مصرف آب ساخته شده که به شما کمک می کند از مصرف بیش از اندازه آب جلوگیری کنید و همچنین میزان آب مصرفی را به شما نشان می دهد.

 
دستگاه امنیتی مدرن برای استفاده از آب ! (+عکس)
بدون نیاز به برق ویا داشتن برنامه های پیچیده این دستگاه به شیر آب متصل می شود و می توانید آن را برنامه ریزی کنید تا به میزان آبی که شما تعیین می کنید از آن عبور کند.

این دستگاه به گونه ای است که شما تعیین می کنید برای شستن دست ها فقط 2 لیتر آب مصرف شود و آن تنها دو لیتر آب را برای شما آزاد می کند و بیش از آن مجاز به استفاده از آب نیستید.

 
 
دستگاه امنیتی مدرن برای استفاده از آب ! (+عکس)
شما همچنین می توانید قفل را رمزگذاری کنید تا هر کسی نتواند میزان آب مصرفی آن را تغییر دهد و این باعث می شود تا به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران