دستگیری دختری به دلیل عکس گرفتن با لباس پلیس +عکس

مجموعه : مجله خبری
دستگیری دختری به دلیل عکس گرفتن با لباس پلیس +عکس
او به قاضی دادگاه گفته است که تنها یک مدل است و برای حضور در این تصاویر حدود ۳۰۰ پوند دریافت کرده است. این عکسها برای معرفی یک رمان جنایی پلیسی جدید تهیه شده است که توسط این خانم در توییتر قرار داده شد.
 
 او بعد از اینکه کامنت های اعتراض آمیزی از سوی کاربران دریافت کرد عکسهایش که با لباس پلیس بود را برداشت اما پستها و کامنتهای اعتراض آمیز و خشم آلود همچنان در بلاگ او مشاهده میشود. این دختر اهل پکن است و ۵ سال پیش و بعد از اتمام دوران مدرسه این شهر را ترک کرده است.
قاضی دادگاه ونگ را یونگ را در خصوص اتهام جعل هویت پلیس بخاطر پوشیدن لباس پلیس گناهکار شناخته و به ۹ ماه زندان محکوم کرد . این در حالی است که وی هنوز اتهاماتش را قبول ندارد و میگوید این کار یک حرکت حرفه ای در زمینه کاری اش بوده و او از عواقب این کار هیچ اطلاعی نداشته است.
 
منبع : جذاب