دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)
 
"حسن حبیبی" روز پنجشنبه 12 بهمن 1391 درگذشت. مردم او را با عنوان "معاون اول" می شناسند. مرحوم حبیبی در دو دولت هاشمی رفسنجانی و دولت نخست سید محمد خاتمی، معاون اول رئیس جمهور بود. اما او در میان مردم ایران با ویژگی دیگری هم شناخته شد که امروزه کمتر دیده می شود و آن انتقاد پذیری بود.

هفته نامه گل آقا که از اوخر دهه 60 و 70 میلادی فعالیت کرد در اکثر شماره های خود تصویر حسن حبیبی را به عنوان نماد دولت در قالب کاریکاتور منتشر می کرد. در آن مرحله به دلیل لباس روحانیت هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت) ، کاریکاتوریست ها به حبیبی به عنوان نماد دولت می پرداختند و کاریکاتورهایش زینت بخش شمارگان هفته نامه گل آقا بود.

خیلی ها هفته نامه گل آقا را با حبیبی و حبیبی را با گل آقا می شناختند. حتی گل آقا خود نیز در یکی از شماره هایش به این موضوع اعتراف کرده بود.

گل آقا ، طنزپردازان و کاریکاتوریست هایش به صورت هفتگی و ماهانه و سالانه ، سیلی از انتقادات ریز و درشت را در قالب طنز نوشتاری و کاریکاتور منتشر می کردند و در اختیار مردم قرار می دادند اما هیچ گاه مشاهده نشد حبیبی کمترین انتقادی به این وضعیت داشته باشد. گل آقا سال ها کاریکاتور حبیبی و وزیران کابینه هایش را منتشر کرد و مردم و مسؤولان را با طعم انتقاد در قالب طنز آشنا کرد.

حال که معاون اول از دنیا رفته است نمی توان از رفتار متمدنانه و همراه با فرهیختگی او در برابر انتقادات طنز و کاریکاتور یادی نکرد. دلمان برای سیاستمداری حبیبی و کاریکاتورهای گل آقایی تنگ شده است.

به همین مناسبت تعدادی از کاریکاتورهای منتشر شده بر روی جلد هفته نامه گل آقا در اواخر دهه 60 و دهه 70 به نقل از سایت گل آقا منتشر می شوند.

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

دلمان برای حبیبی و انتقاد پذیریش تنگ خواهد شد! (+ تصاویر)

 
منبع : عصر ایران