دل نوشته هایی زیبا و جالب (9)

دل نوشته هایی زیبا و جالب (9)

بعضی مواقع چه خوب است به جملاتی مراجعه کنیم و بخوانیم که مرتبط با خود انسان و زندگی و درونش باشد

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

از گوشه بامی که پریدیمپریدیم

وحشی بافقی

دل نوشته هایی زیبا و جالب (9)

 

جالب نوشت

زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست ، دام شیطان نیز هست . . .

 نیچه

 

وقتی خدا می خواست تو را بسازد، چه حال خوشی داشت…
چه حوصله ای !
این موها
این چشم ها ….
خودت می فهمی؟
من همه این ها را دوست دارم…

عباس معروفی

 

دل نوشته هایی زیبا و جالب (9)

قشنگ نوشت

انسان ها عموما دو دسته اند :

تـــو و بقیــــه  . . .

 

مَحرم تن بودن، با مَحرم دل شدن تفاوت دارد …

جواد مجابی

دل نوشته هایی زیبا و جالب (9)

عباس معروفی

قشنگ نوشت ♣

انسان ها عموما دو دسته اند :

تـــو و بقیــــه . . .