دوستی جالب یک زن با ببر 3 متری ! (عکس)

دوستی جالب یک زن با ببر 3 متری ! (عکس)
 
مولان یک متر ارتفاع و و سه متر طول دارد.
 
این دو ان چنان به یکدیگر علاقمندند که هرگز از یکدیگر جدا نشده و حتی شده گاهی در کنار این ببر می خوابد.
 
دوستی جالب یک زن با ببر 3 متری ! (عکس)
 

دوستی عجیب زن ۳۳ ساله با ببر بنگال باعث تعجب اهالی منطقه ولنگ در اندونزی شده است .
مولان و این زن  ۳۳ ساله از زمانیکه این ببر کودکی بیش نبود، دوست بودند و هم اکنون در منطقه ولنگ اندونزی بایکدیگر زندگی می کنند.