دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

تکناز: طبق سنت این کشور، مراسم جشن عروسی در دو مکان برگزار می شود و زنان و مردان به طور جداگانه به شادی و پایکوبی می پردازند و در اغلب موارد، داماد بعد از این مراسم، برای اولین بار عروس خانم را ملاقات می کند.

در این مراسم که با حضور نمایندگانی از کتاب گینس برگزار شد، نمایندگانی از کتاب گینس هم حضور داشتند.

دو هزار داماد یمنی، با شمشیر و بی عروس، جشن بر پا کردند!
به ابتکار یک موسسه خیریه در صنعا، پایتخت یمن، 4000 نفر به خانه بخت رفتند.

هزینه عروسی در یمن، به طور سنتی، به صورت نصف-نصف از سوی خانواده عروس و داماد پرداخته می شود؛ اما به جای خانواده های این 4000 نفر، یک موسسه خیریه هزینه عروسی را پرداخته است.

 

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

 

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

 

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

 

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

 

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس

دو هزار داماد یمنی بی عروس !+ عکس