دو یوزپلنگ به جای خوردن یک بچه آهو او را نوازش کردند !!!

دو یوزپلنگ به جای خوردن یک بچه آهو او را نوازش کردند !!!
یک عکاس دنیای وحش در ماه اکتبر گذشته توانست لحظه ای را شکار کند که در آن

 
سه یوزپلنگ به جای خوردن یک بچه آهو با آن بازی کرده و دست نوازش خود را بر
 
سر حیوان کوچک کشیدند. و سپس رهایش کردند .

«میشل دنیس هاو» که در طول سفر خود به کنیا شاهد این صحنه غیرعادی در طبیعت

 بود این فرصت را پیدا کرد که آن را برای همیشه جاودانه کند.

این عکاس توضیح داد:«سه یوزپلنگ برادر هستند و از زمانی که مادرشان آنها را در

سن ۱۸ ماهگی ترک کرده است با هم زندگی می کنند. آنها بسیار سریع می دوند و در
 بیشتر اوقات باهم بازی می کنند.
یک روز آنها به گروهی از آهوان برخورد کردند. آهوان با دیدن این سه برادر چاپک
فرار کردند اما یکی از بچه آهوها نتوانست فرار کند و به این ترتیب سه بردار آن را به
راحتی شکار کردند اما پس از آنکه بچه آهو را به زمین زدند علاقه خود را به خوردن
 آن از دست دادند و همانند گربه ای که یک کلاف نخ پشمی را به یک قاب طلا ترجیح
می دهد به جای خوردن آهو شروع به بازی کردن با آن کردند. این گربه های بزرگ با
 دست خود سر بچه آهو را نوازش می کردند».
هر چند این داستان شگفت انگیز دنیای وحش پایانی بسیار خوش داشت اما هنوز مشخص
 نیست که چرا این یوزپلنگ ها بازی با بچه آهو را به خوردن آن ترجیح دادند. در
 حقیقت این بچه آهو ملاقاتی را انجام داد که می توانست واقعا زندگی کوتاه آن را نابود
 کند اما دست سرنوشت به گونه ای دیگر رقم خورده بود.

دو یوزپلنگ به جای خوردن یک بچه آهو او را نوازش کردند !!!

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز