دیفتری

مجموعه : پزشکی و سلامت
دیفتری

دیفتِری بیماری حاد باکتریایی دستگاه تنفسی است.

دیفتریدیفتری بیماری شدید و بالقوه کشنده ای است که میزان مرگ و میر آن در کودکان خردسال و افراد مسن زیادتر است.

 

عامل این بیماری باکتری کورینه باکتریوم دیفتریا است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز