دیه گو مارادونا در شب عروسی اش ! + عکس

مجموعه : گالری عکس روز
دیه گو مارادونا در شب عروسی اش ! + عکس
 
 
 دیه گو مارادونا، در شب عروسی اش، در کنار همسر و مادرش.

دیه گو مارادونا در شب عروسی اش ! + عکس