رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

مجموعه : مجله خبری
رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

زن بدکاره ای که با مامورین پلیس به رابطه جنسی پرداخت

 

زن روسپی جوان به تازگی با 30 نفر پلیس مرد رابطه جنسی داشته است و این زن روسپی که سن بسیار کمی دارد از این پلیس ها شکایت کرد و درخواست وجه نقد از آنها دارد.

 

پلیس هایی که به دختر روسپی امریکایی تجاوز کرده بودند به دادگاه کشیده شدند و محاکمه گردیدند. دختر روسپی از 30 پلیس شکایت کرد. دو افسر پلیس در جریان این رسوایی جنسی روز جمعه متهم شناخته شدند. روسپی نوجوان در اوکلند کالیفرنیا از 30 افسر پلیس امریکایی شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامتی 66 میلیون دلاری از سوی آنان شده است.

 

جاسمین ابوزلین 19 ساله مدعی است که بیش از 30 افسر پلیس اوکلند با او رابطه جنسی داشته اند. او می گوید که در نوحوانی آنان با او همانند یک برده مدرن رفتار کرده اند. وکیلا مدافع او خواستار دریافت غرامت 66 میلیون دلاری از سوی موکلش شده است.

 

او گفته که موکلش زمانی که 16 ساله بود به عنوان روسپی از سوی ماموران پلیس مورد سوء استفاده جنسی قرار می گرفت. دو افسر پلیس در جریان این رسوایی جنسی روز جمعه متهم شناخته شدند. این دختر روسپی برای درمان اعتیادش به ماده مخدر هروئین و درمان اعتیادش به رابطه جنسی به مرکز بازپروری فرستاده شده بود.

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

رابطه جنسی زن با پلیس ها

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

رابطه جنسی با مامورین پلیس

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

زن بدکاره و رابطه با پلیس ها

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

زن روسپی

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

رابطه جنسی زن با مردها

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

رابطه جنسی

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

برقراری رابطه زناشویی

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس

عکس زن جذاب

رابطه جنسی زن بدکاره با بیش از 30 پلیس + عکس